Biografia legionisty I Brygady, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej odznaczonego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W okresie międzywojennym służył jako oficer 25 pp. w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w 73 pp. w Katowicach. W kampanii wrześniowej dowodził Ośrodkiem Zapasowym 23. Górnośląskiej Dywizji Piechoty.

Był jednym z założycieli konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, utworzonej pod koniec września 1939 r. w Krakowie (podporządkowanej Służbie Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 r. został komendantem Podokręgu Zagłębie, wchodzącego w skład Okręgu Krakowskiego SZP-ZWZ, a w 1941 r. komendantem Okręgu Śląskiego ZWZ. Ze względu na przedwojenną działalność na terenie Śląska i Zagłębia był szczególnie poszukiwany przez Gestapo. Bezpośrednie zagrożenie aresztowaniem było powodem przeniesienia go w lipcu 1942 r. na stanowisko komendanta Okręgu Poznańskiego AK. Zadenuncjowany przez agenta Gestapo, 22 stycznia 1944 r. został aresztowany w Poznaniu. Po bestialskim śledztwie skazany na karę śmierci i 2 czerwca 1944 r. rozstrzelany w obozie w Żabikowie.

Pośmiertnie odznaczony przez komendanta głównego AK Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

"Zrąb" gen. Henryk Kowalówka 1897-1944

  • Kod produktu: 8SwCr0215711
  • Dostępność: W magazynie
  • 82,04zł
  • 74,18zł


Produkty powiązane

Mama kazała mi chorować

Mama kazała mi chorować

Prawdziwa historia tragicznego dzieciństwaZawsze byłam chora......następny lekarz, następny gabinet,..

74,18zł 83,33zł